Home Vechtstreek in Beweging trimlopen 2023-2024

Inschrijven

Voorinschrijving voor de VIB Lopen is mogelijk tot en met de zaterdag om 21.00 uur voor de betreffende loop.
Na voorinschrijving kan vanaf een uur vóór de start binnen het startnummer worden opgehaald op de start- en finish-locatie.

Voorinschrijving VIB-loop 29 oktober 2023       : Inschrijven

Voorinschrijving VIB-loop 19 november 2023   : Inschrijven

Voorinschrijving VIB-loop 17 december 2023    : Inschrijven

Er kan nog op de dag zelf worden ingeschreven, ter plaatse bij start en finish, vanaf 10.00 uur.

De na-inschrijving vindt plaats in het gebouw van de Pannekoekenbakker (zie locatie) bij de start en finish.

Voor alle VIB-Lopen gelden de volgende inschrijfprijzen:
Volwassenen:  7,00 euro
Jeugd (t/m 13):  3,00 euro

Wij vragen iedereen op de dag zelf zoveel mogelijk met pinpas te betalen

Voorwaarde

Door inschrijving verleent een deelnemer bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop Deelnemer zichtbaar is.